Veel verschil in kennis over democratie

Een op de zeven Nederlandse leerlingen scoort laag op kennis over democratie en burgerschap. Dat is veel in vergelijking met landen die op Nederland lijken, blijkt uit een internationaal onderzoek naar burgerschap onder leerlingen in het voortgezet onderwijs.

De kennis van Nederlandse leerlingen over burgerschap en de democratische rechtsstaat is gelijk aan het gemiddelde in de 24 onderzochte landen, maar lager dan in de landen die het meest op Nederland lijken. Dan gaat het bijvoorbeeld om de Scandinavische landen en de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Veel jongeren in Nederland steunen de democratie. Bijna vier op de vijf vinden democratie de beste manier om het land te besturen. Ze vinden dat het politieke systeem goed werkt en hebben vertrouwen in de overheid.

Gaan stemmen

Toch hebben Nederlandse leerlingen minder vertrouwen in de overheid dan leerlingen in de landen die het meest op Nederland lijken. Bijna driekwart zegt op hun 18e te gaan stemmen. Dat is minder dan in vergelijkbare landen. Ook vinden Nederlandse leerlingen gelijkheid minder belangrijk dan leerlingen in vergelijkbare landen. Ze spreken minder steun uit voor gelijke rechten voor mannen en vrouwen en gelijke rechten voor etnische groepen.

Jongeren met een migratieachtergrond hebben een positievere houding tegenover immigranten dan hun leeftijdsgenoten, maar minder vertrouwen in de democratie. Zij zijn minder van plan om op hun 18e te gaan stemmen dan jongeren zonder migratieachtergrond.

Het onderzoek maakt deel uit van de International Civic and Citizenship Education Study (ICCS). In Nederland is onderzoek gedaan in de tweede klas van 124 scholen voor vmbo, havo en vwo. Er deden 2.609 leerlingen, 1.062 leraren en 87 schoolleiders aan mee. Het onderzoek is uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam, het Kohnstamm Instituut en de Rijksuniversiteit Groningen.

Bron: Universiteit van Amsterdam

Bericht Universiteit van AmsterdamRapport Burgerschap in beeld

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.