Veel jongeren voelen zich eenzaam door coronacrisis

Met name jongeren zijn zich de afgelopen maanden door de coronacrisis vaker eenzaam gaan voelen. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research onder in totaal 2.290 Nederlanders van 18 jaar en ouder.

Onder alle Nederlanders is de afgelopen maanden sprake van meer gevoelens van eenzaamheid. Uit het onderzoek blijkt dat gemiddeld 37 procent van de ondervraagden last heeft van eenzaamheid. Van de jongeren tussen de 18 en 24 jaar zegt echter 69 procent zich eenzamer te voelen dan voor de coronacrisis. In april, toen I&O een soortgelijk onderzoek uitvoerde, was dat nog 49 procent.

Gevoel van welbevinden

Als het gaat om het algehele gevoel van welbevinden, zegt ruim een kwart van alle Nederlanders zich slechter te voelen dan voor het uitbreken van de pandemie. Bij jongeren tussen de 18 en 24 jaar ligt dat aantal bijna twee keer zo hoog. Bijna de helft van de jongeren voelt zich nu slechter dan voor de coronacrisis. Ook hier worden jongeren dus harder getroffen dan andere leeftijdsgroepen.

Wat zeggen jongeren?

Jongeren zeggen in een toelichting veel last te hebben van verveling, eenzaamheid en een depressief gevoel. Ze missen gezelligheid, feestjes en sociale contacten. Daarnaast hebben ze soms moeite met onderwijs op afstand en voelen ze zich niet altijd gesteund. Dit leidt bij sommige jongeren tot stress, machteloosheid en depressie.

Saamhorigheidsgevoel

Ans van de Maat, directievoorzitter van het NJi, zegt dat de effecten van de tweede gedeeltelijke lockdown duidelijk verschillen van die van de eerste. 'In het begin van de coronacrisis was er nog een sterk saamhorigheidsgevoel. Door gebrek aan perspectief en het minder goede weer neemt dit de afgelopen maanden af en daarmee groeit ook het gevoel van eenzaamheid. Hier hebben niet alleen jongeren last van, maar ook volwassenen om jongeren heen, zoals ouders, docenten en jeugdwerkers.'

Ruimte voor gesprek

Volgens Van de Maat is het belangrijk dat jongeren een plek hebben waar ze terecht kunnen met hun vragen en zorgen. 'Door 'outreachend' te werken kunnen we actief met jongeren het gesprek aangaan. Het is belangrijk dat daarvoor ruimte is in het netwerk van jongeren, bijvoorbeeld op school, bij de scouting of op de sportclub. Hierbij is het van belang dat jongeren de mogelijkheid krijgen om actief een bijdrage te leveren aan het zoeken naar geschikte oplossingen. Op deze manier kunnen we samen met jongeren oplossingen vinden die passen bij hun vragen en behoeften.'

Bron: I&O Research; Nederlands Jeugdinstituut