Tweede Kamer akkoord met meldplicht aanbieders

Nieuwe aanbieders van jeugdhulp moeten zich gaan melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Tweede Kamer heeft op 11 februari ingestemd met de Wet toetreding zorgaanbieders, die dit regelt.

Een van de aanleidingen voor de wet is het feit dat na de decentralisatie veel nieuwe jeugdhulpaanbieders toetraden tot de markt. Dat betrof vooral gezinshuizen en zorgboerderijen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid signaleerden in 2018 dat zij lang niet altijd toezicht kunnen houden op deze aanbieders, simpelweg omdat de inspecties niet weten dat ze bestaan. Daarom vroegen de inspecties om een meldplicht voor nieuwe aanbieders. De meldplicht zorgt er ook voor dat nieuwe aanbieders weten aan welke kwaliteitseisen zij moeten voldoen.

Bij de bespreking van het wetsvoorstel heeft de Kamer de meldplicht uitgebreid naar bestaande zorgaanbieders, waaronder aanbieders die als onderaannemer zorg verlenen. Per Algemene maatregel van bestuur kan geregeld worden dat aanbieders zich niet hoeven te melden als ze al bekend zijn bij de inspectie.

Het is nog niet bekend wanneer de Eerste Kamer over het wetsvoorstel stemt.

'Het is goed dat de meldplicht wettelijk verankerd wordt', zegt Tom van Yperen, expert kwaliteit jeugdstelsel bij het Nederlands Jeugdinstituut. 'Jeugdhulpaanbieders werken met kwetsbare kinderen en gezinnen. Het is essentieel dat de inspectie kan toezien op de kwaliteit van de hulp.'

Ook de uitbreiding van het wetsvoorstel naar bestaande onderaannemers vindt hij zinnig. 'De hoofdaanbieder is en blijft natuurlijk eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg, maar de meldplicht confronteert alle aanbieders nadrukkelijker met de eisen waaraan ze moeten voldoen.'

Bron: Tweede Kamer; VGN; Nederlands Jeugdinstituut