Twee derde ouders krijgt informele steun bij opvoeden

Twee derde van de ouders krijgt bij het ouderschap steun uit hun informele netwerk, zoals vrienden, familie en buren. Dat blijkt uit het onderzoek Sociale netwerken van ouders van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Bijna de helft van de ouders van kinderen tot en met 18 jaar krijgt oppashulp. Ruim vier op de tien ouders vinden een luisterend oor. En drie op de tien ouders ontvangen advies over de verzorging en opvoeding van kinderen.

Ouders tevreden over steun netwerk

De meeste ouders zeggen tevreden te zijn over de hoeveelheid steun uit hun informele netwerk. Ook zijn zij tevreden over de steun uit hun formele netwerk, zoals het consultatiebureau, de school of de kinderopvang.

De toegang tot sociale netwerken is niet voor alle ouders gelijk. Juist ouders in een kwetsbare positie kunnen minder vaak terugvallen op een steunend netwerk. Daarnaast wil een deel van de ouders geen steun vanwege privacy en schaamtegevoelens.

Mentale ondersteuning

Steun uit sociale netwerken van ouders is veel meer dan het helpen oplossen van praktische problemen, aldus de onderzoekers. Informele hulp biedt ouders eveneens mentale ondersteuning, veiligheid en geborgenheid. Volgens de ondervraagde ouders zijn dit voor hen fundamentele voorwaarden om steun te vragen en om opvoedzaken die voor hen moeilijk zijn te delen met anderen.

'De fundamentele waarde van informele steun is een belangrijk aandachtspunt om verder te verkennen, net als welke rol gemeenten kunnen spelen in het faciliteren van deze steun', zegt Caroline Vink van het Nederlands Jeugdinstituut.

'Voor ouders is het soms moeilijk om anderen om steun te vragen,' zegt Vink. 'Het is belangrijk om ook daar aandacht voor te hebben. Dit normaliseren is het begin van een steunende en stimulerende opvoedomgeving.'

Bron: SCP, NJi