Tuchtrecht verandert in professioneel toezicht

Vanaf 1 november 2022 geldt voor jeugd- en gezinsprofessionals het reglement professioneel toezicht. Klachten over hun werk worden voortaan zoveel mogelijk behandeld in de vorm van consultatie. Daarmee verschuift het accent in het tuchtrecht van straffen naar leren.   

Bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) gaat een zogeheten 'voorportaalcollege' per 1 november bepalen op welke manier een klacht het beste behandeld kan worden. Een commissie van consultatie gaat met de betrokken partijen in gesprek om van klachten te leren. Een andere nieuwe mogelijkheid is het inzetten van vrijwillige mediation, oftewel bemiddeling. Klachten over ernstige schendingen van de tuchtnorm gaan nog steeds naar het bestaande college van toezicht.

Zwaar

Het nieuwe reglement professioneel toezicht is tot stand gekomen in nauw overleg met de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal werk (BPSW). Aanleiding was dat zowel mensen die een klacht indienden als professionals het tuchtrechtproces zwaar vonden. Volgens de SKJ stond de angst voor het tuchtrecht het leren in de weg.

Klachtformulier

Het klachtformulier is korter en eenvoudiger gemaakt. Tussen 1 november 2022 en 1 januari 2023 geldt een overgangsregeling. Mensen die een klacht willen indienen, kunnen in die periode kiezen tussen het uitgebreide klachtenformulier voor behandeling volgens het oude Tuchtrechtreglement, en het vereenvoudigde klachtformulier voor behandeling onder het nieuwe reglement.

Bron: SKJ

Bericht SKJ