TOP600-aanpak vermindert recidive niet

De TOP600-aanpak in Amsterdam slaagt er niet in de recidive bij veelplegers te verminderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC. Het merendeel van de daders was 21 jaar of jonger; hun gemiddelde leeftijd bij aanvang van het onderzoek was 24 jaar.

De TOP600-aanpak is gericht op zeshonderd mensen die zijn veroordeeld voor ernstige delicten, zoals inbraak, straatroof en zware mishandeling. Zij hebben vaak ernstige en ingewikkelde persoonlijke problemen. De aanpak heeft drie doelen: zorgen dat zij minder delicten plegen, hun vooruitzichten voor de toekomst verbeteren en zorgen dat jongere broers en zussen hen niet volgen op het criminele pad. In de TOP600-aanpak krijgen de daders niet alleen straf, maar ook begeleiding om hun problemen op te lossen.

De onderzoekers vonden geen bewijs dat de TOP600-daders minder delicten zijn gaan plegen. Misschien is dat doel ook niet haalbaar, denken de onderzoekers. De TOP600-doelgroep heeft veel problemen, zoals verslaving, dakloosheid en schulden. Ze zijn vaak niet gemotiveerd of niet in staat om hun gedrag aan te passen. Bovendien lukt het niet om de aanpak helemaal uit te voeren zoals bedoeld. Dat komt bijvoorbeeld doordat de begeleiders steeds minder ruimte hebben om daders 'wisselgeld' te bieden in ruil voor hun medewerking, zoals huisvesting en zorg.

De onderzoekers wijzen erop dat ze twee van de doelen van de aanpak niet hebben onderzocht. Dat zijn de daders uitzicht bieden op een betere toekomst en voorkomen dat jongere broers en zussen in de criminaliteit terechtkomen. Ze adviseren dat verder te onderzoeken.

Bron: WODC

Bericht WODCRapport De effectiviteit van de Top600-aanpak

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.