Stimuleringsprogramma voor Kansrijke Start

Een nieuw stimuleringsprogramma ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van het actieprogramma Kansrijke Start.

Met het Actieprogramma Kansrijke Start willen het rijk, gemeenten, belangenorganisaties, beroepsgroepen, zorgverzekeraars en kennisinstituten kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie een betere kans bieden in hun eerste 1.000 dagen. Hiervoor is volgens minister Hugo de Jonge van VWS een samenhangende aanpak nodig van verschillende partijen. Het actieprogramma moedigt gemeenten daarom aan lokale of regionale coalities te organiseren en te versterken.

Het Stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start, uitgevoerd door Pharos, ondersteunt gemeenten hierbij. Het programma geeft advies en biedt kennis die nodig is voor Kansrijke Start. Daarnaast zijn landelijke en regionale bijeenkomsten voor het delen van ervaring, kennis en inzicht onderdeel van het stimuleringsprogramma.

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport