Steeds minder jonge mannen aan het werk

Tussen 2008 en 2018 is het aandeel jonge mannen dat werkt afgenomen. De afname bij mannen onder de 25 jaar komt voornamelijk doordat zij langer doorleren. Dat constateert het Centraal Planbureau (CPB) in de publicatie Dalende arbeidsparticipatie van jonge mannen. 

Sinds de financiële crisis van 2008 zijn steeds minder jonge mannen aan het werk, terwijl de arbeidsparticipatie onder vrouwen juist groeit. De verklaring voor de dalende arbeidsparticipatie van jonge mannen in Nederland verschilt per leeftijdsgroep. Mannen onder de 25 jaar zijn langer gaan doorleren en komen daardoor later op de arbeidsmarkt. Mannen van 25 tot en met 44 jaar kregen te maken met de nasleep van de laatste financiële crisis.  

In lijn met de dalende arbeidsdeelname van jonge mannen ziet het CPB een toename van het aandeel jongeren met een uitkering. De afnemende participatie is het meest zichtbaar bij alleenstaande mannen. De participatie van mannen met kinderen is nauwelijks gedaald.  

Het CPB verwacht dat het aandeel werkende jonge mannen in de toekomst zal blijven dalen. In een vervolgonderzoek moet duidelijk worden in welke mate het veranderen van werk door bijvoorbeeld automatisering invloed heeft op de arbeidsparticipatie van jonge mannen.

Bron: Centraal Planbureau 

Meer lezen

Bericht CPB

Publicatie CPB

Lees ook