Steeds meer studenten worstelen met studiestress

Ruim de helft van de studenten kampt met angst, stress en somberheid. Veel studenten zijn hier niet open over en zoeken geen hulp. Dat blijkt uit onderzoek waarop Jolien Dopmeijer op 5 februari promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam.

Veel studenten ervaren hun studietijd als een moeilijke en stressvolle periode. Dopmeijer verzamelde voor haar onderzoek gegevens onder ruim 3.000 studenten. Van deze groep had de helft last van angst- en somberheidsklachten. Ruim 40 procent voelde zich eenzaamheid en meer dan 70 procent ervoer prestatiedruk.

Zoeken van hulp

In haar onderzoek concludeert Dopmeijer dat veel studenten niet open zijn over hun psychosociale problemen en geen hulp zoeken. Dit kan leiden tot studievertraging en uiteindelijk ook tot uitval. Dopmeijer adviseert hogescholen en universiteiten om studenten te screenen op psychosociale problemen. Op die manier krijgen zij risicostudenten snel in beeld.

Aandacht voor studentenwelzijn

Dopmeijer pleit voor een integrale aanpak voor studentenwelzijn in het hoger onderwijs. Een combinatie van preventie, behandeling en het bevorderen van mentale gezondheid kan een solide basis leggen voor het welzijn en studiesucces van studenten. Volgens Dopmeijer is bij het aanpakken van dit probleem niet alleen een rol weggelegd voor de hogescholen en universiteiten, maar ook voor de overheid.

Omgaan met stress

Volgens Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut laat het onderzoek goed zien hoe spannend de studietijd is voor veel adolescenten. 'De studie toont ook aan dat veel studenten geen hulp zoeken. De onderzoeker wijst op het belang van een publieke gezondheidsbenadering, met een integrale blik. Het is daarbij belangrijk om te kijken naar verschillende manieren om om te gaan met stress. Bijvoorbeeld hulp zoeken, maar ook sporten, uitgaan en omgaan met vrienden. Vervolgonderzoek kan duidelijk maken hoe belangrijk deze andere manieren zijn om stress te verminderen.'

Bron: Universiteit van Amsterdam; Nederlands Jeugdinstituut