Steeds meer signalen over impact coronamaatregelen

De nieuwe lockdown valt kinderen, jongeren en hun ouders zwaar. Verschillende signalen wijzen op een teruglopend welzijn, een toenemend risico op suïcide en meer gevallen van emotionele verwaarlozing, vooral in gezinnen waar het eerder al niet goed ging. 'Al bestaande kansenongelijkheid neemt verder toe', aldus Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Om verdere schade in te perken, is het van belang nu al te anticiperen op de langetermijneffecten van de pandemie.'

Een op de drie studenten geeft zijn leven een onvoldoende, blijkt uit een enquête onder ruim 7.500 studenten van Studenten Onderzoeken Samen (SOS) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Meer dan de helft is minstens één keer in quarantaine geweest. Een derde heeft financiële zorgen door het wegvallen van inkomen.

Kinderarts Károly Illy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, vertelt in het AD dat hij noodsignalen krijgt over een toename van het aantal jongeren dat na een suïcidepoging op de ic is opgenomen. In hetzelfde artikel meldt 113 Zelfmoordpreventie dat het dagelijkse aantal gesprekken is toegenomen van ongeveer driehonderd naar vier- à vijfhonderd. Bij veruit de meeste contacten gaat het om jongeren. En bij de Kindertelefoon steeg het aantal gesprekken van elf- naar veertien- tot vijftienhonderd per dag.

Veilig Thuis-organisaties zien het aantal acute meldingen toenemen, meldde het AD al eerder. De druk op gezinnen loopt op, doordat de kinderen de hele dag thuis zijn, terwijl ouders door de coronamaatregelen minder steun krijgen uit hun sociale netwerk.

Nieuwe denkrichtingen

De signalen laten zien dat de coronamaatregelen alle kinderen, jongeren en jongvolwassenen raken, zegt Anita Kraak. 'Zij die voor corona al in een kwetsbare situatie opgroeiden, worden nu het hardst geraakt. Al bestaande kansenongelijkheid neemt verder toe. Als we een verdere tweedeling van de samenleving willen voorkomen, is het belangrijk dat we nu ook kijken naar de langtermijneffecten van de pandemie. Naast crisismaatregelen om de verspreiding van het virus in te perken, moeten we samen met jongeren bedenken hoe zij weer grip kunnen krijgen op hun leven. Laten we deze kans aangrijpen om fundamenteel nieuwe denkrichtingen te verkennen die kinderen en jongeren ruimte bieden om zich te ontplooien en bij te dragen aan de samenleving.'

Bron: ISO; AD; Nederlands Jeugdinstituut