Steeds meer jongeren aan het werk

Het aantal jongeren met een betaalde baan neemt langzaam toe. In 2018 had bijna 67 procent van de jongeren tussen 15 en 27 jaar betaald werk. In 2014 was dit 62 procent. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Van de jongeren met een startkwalificatie had in 2018 74 procent een baan. Onder jongeren zonder startkwalificatie was dat 57 procent. Met name onder jongeren zonder startkwalificatie die nog onderwijs volgen was de stijging hoog. In 2014 had 48 procent van hen een baan; dat aantal is gestegen naar 56 procent in 2018. Het gaat voornamelijk om jongeren in het voortgezet onderwijs of het mbo met een bijbaan.

Daarnaast is het werkloosheidspercentage gedaald onder jongeren zonder startkwalificatie. In 2014 was dat 17,2 procent en in 2018 nog maar 9,8 procent.

Verder neemt het aantal jongeren zonder startkwalificatie dat geen regulier onderwijs volgt langzaam af. In 2010 waren er 219.000 jongeren zonder startkwalificatie die geen regulier onderwijs volgden; in 2018 is deze groep gedaald naar 174.000 jongeren.

Een startkwalificatie is een afgeronde havo- of vwo-opleiding of een mbo-2-niveau.

Bron: CBS