Sociale veiligheid als taak van school en gemeente

Van school en sportclub tot thuis: voor jongeren is het belangrijk dat zij zich beschermd voelen tegen geweld, intimidatie, uitsluiting en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag. Over die bescherming gaat de publicatie 'Sociale veiligheid is van iedereen. Samenwerking rond veiligheidsvragen door scholen en partners uit de gemeente'.

Sociale veiligheid zorgt ervoor dat jongeren zich evenwichtig kunnen ontwikkelen en zich verbonden voelen met de samenleving. Dat maakt hen minder vatbaar voor polarisatie en radicalisering. Gemeenten en het onderwijs kunnen samen sociale veiligheid bevorderen en waar nodig herstellen. Daarbij kunnen ze ook gezamenlijk optrekken rond vraagstukken over opvoeding, ontwikkeling, hulp en veiligheid. Te vaak verloopt deze samenwerking nog te stroef. En dat is jammer, want sociale veiligheid is van iedereen.

'Sociale veiligheid is van iedereen' draait om het versterken van de samenwerking tussen scholen en gemeenten, in beleid en uitvoering. De publicatie beschrijft de mogelijkheden om bruggen te slaan tussen de verschillende leefdomeinen van jongeren, met slim gebruik van kennis en expertise van lokale en regionale partners.

De publicatie bevat geleerde lessen, een handelingskader en gesprekskaarten die kunnen helpen in de samenwerking rond veiligheidsvragen van scholen, partners uit het jeugddomein en gemeenten. 'Sociale veiligheid is van iedereen' is geschreven door het Nederlands Jeugdinstituut, op verzoek van Platform JEP en in afstemming met Stichting School en Veiligheid.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)