SER: ‘Verbeter positie van jongeren’

Van toenemende mentale druk tot een bijna ontoegankelijke woningmarkt: de positie van jongeren is de afgelopen twee jaar slechter geworden. Het kabinet zou meer moeten doen om de positie van jongeren te verbeteren. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een rapport met aanbevelingen aan het kabinet.

Jongeren ervaren in toenemende mate problemen. Zo is de mentale druk onder jongeren de afgelopen jaren toegenomen, onder meer vanwege opgebouwde studieschulden. Daarnaast hebben veel jongeren moeite om zelfstandige woonruimte te vinden. Tot slot is de kansenongelijkheid van jongeren toegenomen. Ondanks de krappe arbeidsmarkt is het voor laagopgeleide jongeren lastiger om een baan te vinden dan voor hoogopgeleide jongeren.

Jeugdstrategie

In de nieuwe verkenning 'Veelbelovend' doet het SER Jongerenplatform aanbevelingen aan het kabinet om de basis van jongeren op orde te brengen. Hierbij zijn een samenhangende aanpak en een jeugdstrategie onmisbaar, stelt de SER. Verder pleit de SER ervoor om jongeren meer te betrekken bij overheidsbeleid, zeker bij grote dossiers zoals de klimaatcrisis. Jongerenparticipatie moet daarmee een vaste plek op de agenda krijgen.

Sociaal netwerk

Tot slot roept de SER het kabinet en gemeenten op om meer te investeren in het netwerk om jongeren heen. Door een bredere uitwisseling tussen scholen, sportvereniging en het vrijwilligerswerk zouden alle jongeren de gelegenheid moeten krijgen om een sterk sociaal netwerk op te bouwen. Dat kan hen vervolgens weer helpen bij het vinden van een geschikte opleiding, een goede baan of beschikbare woonruimte.

Overgang naar volwassenheid

'Het advies is in lijn met dat wat we weten over de knelpunten bij de overgang naar volwassenheid', zegt Mariës Zegers van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Door toenemende ongelijkheid en de stapeling van risicofactoren stellen jongvolwassenen belangrijke mijlpalen zoals werken, zelfstandig wonen en gezinsvorming steeds verder uit. Deze knelpunten zouden een meer centrale plek in het jeugdbeleid moeten krijgen. Daarnaast zien we in het rapport dat jongeren zich in toenemende mate zorgen maken over het klimaat. Juist omdat jongeren in de toekomst met de gevolgen van klimaatverandering te maken zullen krijgen, is het cruciaal om hen meer te betrekken bij beleidvorming op dit gebied.'

Bron: SER

Meer informatie

Bericht SERPublicatie SER

Lees ook