SER-denktank: 'Steun jongeren op de arbeidsmarkt'

De coronacrisis treft vooral mensen die toch al minder kansen op een baan hebben, zoals jongeren met een opleiding of baan in een sector waar de werkgelegenheid drastisch is teruggelopen. Daarom pleit de Denktank Coronacrisis van de Sociaal-Economische Raad (SER) voor extra steun voor groepen in kwetsbare omstandigheden.

De denktank inventariseerde wie door de coronacrisis minder kansen heeft op de arbeidsmarkt. Het gaat bijvoorbeeld om jongeren die hun opleiding dit jaar niet kunnen afmaken bij gebrek aan stages of die door online onderwijs achterstanden oplopen. Ook jongeren met flexcontracten en zzp-klussen in sectoren als de horeca, de cultuur- en de evenementensector zijn hard getroffen.

De SER vindt het zorgelijk dat jongeren door corona een slechte startpositie op de arbeidsmarkt hebben en daar misschien hun hele leven last van houden. Een extra opleiding volgen kan helpen, maar niet als er te weinig stageplaatsen of te veel kandidaten voor een bepaalde sector zijn.

De denktank pleit voor maatregelen om jongeren die de dupe dreigen te worden van de coronacrisis betere kansen op de arbeidsmarkt te geven. Te denken valt bijvoorbeeld aan bij- en omscholing van schoolverlaters voor een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, lokaal investeren in het creëren van stageplekken in kansrijke sectoren, cao-afspraken over vervanging van oud door jong, en persoonlijke begeleiding van jongeren die door gebrek aan ervaring of opleiding de boot dreigen te missen.

Het SER Jongerenplatform gaat de komende maanden de kansen en belemmeringen van de coronacrisis onder jongeren verder onderzoeken.

Bron: Sociaal-Economische Raad