SER: Benut bestaande mogelijkheden jeugdzorgstelsel

Om de meest urgente problemen in de jeugdzorg aan te pakken moet het Rijk met gemeenten afspreken dat zij meer gaan sturen op kwaliteit. Daarvoor moeten zij professionals meer ruimte geven en duurzame samenwerkingsrelaties met zorgaanbieders aangaan. Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies aan de toekomstige regering.

Voor de korte termijn doet de SER tien aanbevelingen voor actuele knelpunten in de jeugdzorg, zoals onvoldoende passend aanbod, wachtlijsten, werkdruk, financiële tekorten bij gemeenten en preventie die niet goed van de grond komt.

Om de hulpverlening te verbeteren is volgens de SER meer inbreng van kinderen, jongeren en ouders nodig en meer ruimte voor professionele keuzes. Voor meer samenhang in het aanbod is lokaal meer expertise, continuïteit en preventie nodig. Gemeenten kunnen de aansturing, inkoop en samenhang in het aanbod verbeteren en de administratie vereenvoudigen. Verder zijn volgens de SER duidelijke afspraken tussen Rijk en gemeenten nodig over financiering en toezicht.

'Interessant dat de SER op de korte termijn kiest voor het versterken van de bestaande mogelijkheden binnen de jeugdzorg en niet voor ingrijpende stelselveranderingen', zegt Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). 'De SER ziet net als het NJi binnen de huidige wetgeving en kaders voldoende mogelijkheden voor het versterken van preventie, lokale teams, regionale samenwerking en professionele infrastructuur.'

De SER komt binnen een jaar met een advies over fundamentele vraagstukken als de toenemende zorgvraag, het voorzieningenniveau en de inrichting van het zorgstelsel. Een goede zaak, vindt Van Yperen. 'Daarover is inderdaad een maatschappelijke discussie nodig.' 

Bron: SER; Nederlands Jeugdinstituut