Seksueel geweld sneller en vaker aangepakt

De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel om de ondergrens voor strafbaarheid van verkrachting te verlagen. Ook maakt het wetsvoorstel het mogelijk om sexchatting met kinderen jonger dan 16 jaar strafbaar te stellen.

Het doel van het wetsvoorstel van minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is om het strafrecht gelijk te trekken met de veranderde maatschappelijke normen en digitale ontwikkelingen. Hierdoor zullen vooral aangiftes van verkrachting, sexchatting en seksuele intimidatie sneller en vaker worden opgepakt.

In het wetsvoorstel is iemand straks strafbaar wegens verkrachting als deze wist of een ernstig vermoeden had dat de ander geen seks wilde en toch heeft doorgezet. Dwang, geweld en bedreiging zijn hierbij strafverzwarende factoren, maar niet langer een vereiste voor een veroordeling.

Sexchatting nu ook strafbaar

Ook nieuw is de strafbaarstelling van sexchatting: het indringend op seksuele wijze met kinderen onder de 16 jaar communiceren door volwassenen. Nu is dat pas strafbaar als de dader een afspraak maakt met het kind. Ook seksuele intimidatie in het openbaar, zowel op straat als op internet en via socialemediakanalen, wordt strafbaar.

Vooruitlopend op dit wetsvoorstel dient het kabinet bij de Tweede Kamer een ander wetsvoorstel in dat voorbereidingen tot het plegen van seksueel kindermisbruik strafbaar stelt. Daarmee wordt ook het bezit verboden van materiaal met advies om kinderen seksueel te misbruiken.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Meer informatie

Bericht ministerie van Justitie en Veiligheid