Sector gaat gesloten jeugdhulp hervormen

Een beter leefklimaat, minder afzonderingen en op langere termijn minder plaatsingen in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn elementen van een actieplan voor de hervorming van JeugdzorgPlus, opgesteld door de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ) en het ministerie van VWS.

Aanbieders van JeugdzorgPlus gaan hun medewerkers scholen in suïcidepreventie en in het voorkomen van gedwongen afzondering. Aan het separeren van jongeren in een aparte ruimte komt een einde. Verder leggen de instellingen samen met jongeren uit de gesloten jeugdhulp vast hoe een positief leef-, leer- en werkklimaat eruit moet zien. En eind volgend jaar moet het aantal overplaatsingen naar een andere instelling zijn verminderd tot maximaal 5 procent van het huidige aantal.

Het uiteindelijke doel van het actieplan is dat kwetsbare jongeren eerder, sneller en beter passende hulp krijgen, bij voorkeur ambulant of in een kleinschalige, gezinsgerichte voorziening.

Het Nederlands Jeugdinstituut ondersteunt het actieplan, vertelt directievoorzitter Ans van de Maat. 'Deze kinderen zijn het beste geholpen met een individuele aanpak die niet begrensd is door een afgebakend aanbod. Als we voor hen passende zorg realiseren, genereren we ook nieuwe kennis die we kunnen gebruiken om het jeugdnetwerk beter te maken. Het NJi wil daaraan bijdragen.'

Bron: Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ); ministerie van VWS; Nederlands Jeugdinstituut