SCP: Jongvolwassenen hard geraakt door coronacrisis

Er zijn grote verschillen in de invloed die de coronacrisis heeft op het welbevinden van Nederlanders. Jongvolwassenen behoren tot de groepen die hard geraakt zijn door de gevolgen van corona. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport Een jaar met corona.

De economische gevolgen van de coronacrisis lijken voor veel mensen relatief beperkt, maar een verdere economische krimp en daling van de werkgelegenheid zal leiden tot een lager welbevinden en een daling van het sociaal en politiek vertrouwen, voorspelt het SCP. Daarnaast heeft de crisis sociaal-maatschappelijke effecten, zoals psychische druk en eenzaamheid.

Afgenomen vertrouwen

In de eerste maanden heerste er saamhorigheid in de samenleving, maar tijdens de tweede golf is het sociaal vertrouwen afgenomen en ontstonden meer spanningen tussen groepen, bijvoorbeeld tussen oud en jong. In oktober legde een groot deel van de respondenten uit het onderzoek de schuld voor het hoge aantal corona-infecties bij jongeren.

Op jongvolwassenen met een lage sociaaleconomische status heeft de coronacrisis grote impact. Jongvolwassenen zijn kwetsbaar omdat zij relatief vaak hun baan hebben verloren.

Inperking van contacten

Daarnaast worden jongvolwassenen hard geraakt door de inperkingen van contacten. Contacten zijn belangrijk voor de ontwikkeling van hun identiteit en voor succesvolle sociale ontmoetingen later in hun leven. Het psychisch welbevinden is onder jongvolwassenen sterker gedaald sinds corona.

Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau