'Schuldhulpverlening naast studie moet kunnen'

Studenten die vragen om schuldhulpverlening moeten door gemeenten niet gedwongen worden om met hun studie te stoppen. Dat schrijft minister Ingrid van Engelshoven van OCW in een reactie op Kamervragen van het CDA.

Aanleiding voor de Kamervragen was een uitspraak van een woordvoerder van de branchevereniging voor schuldhulpverlening NVVK. De woordvoerder signaleerde dat studenten moesten stoppen met hun studie om schuldhulpverlening te krijgen. Ze kregen pas hulp als ze beschikbaar waren voor de arbeidsmarkt.

Van Engelshoven erkent dat studenten soms gevraagd wordt te stoppen met hun studie om werk te zoeken, zodat zij hun schuld kunnen aflossen. Ze wijst erop dat aflossingscapaciteit geen voorwaarde is voor schuldhulpverlening. Het uitgangspunt moet zijn dat een jongere studeert en tegelijkertijd hulp krijgt bij het oplossen van financiële problemen, schrijft ze. 'Gemeenten moeten per individueel geval integraal afwegen wat jongeren het beste perspectief geeft op zowel een schuldenvrije toekomst als een startkwalificatie.'

Hannes van de Ven van het Nederlands Jeugdinstituut is blij dat de minister erkent dat de individuele jongere centraal moet staan en dat zij het belang van een startkwalificatie benadrukt. 'Maar we moeten ons niet blindstaren op die startkwalificaties. Studenten in het hbo en wo hebben namelijk al een startkwalificatie. Als zij noodgedwongen moeten stoppen met hun opleiding is dat talentverspilling. Financiële problemen moeten hun studie niet in de weg staan.'

Bron: Binnenlands Bestuur; ministerie van OCW; Nederlands Jeugdinstituut