Safer Internet Day, voor een pestvrij internet

Op dinsdag 11 februari vond de Safer Internet Day 2020 plaats. Op deze dag werd aandacht gevraagd voor een veilig en verantwoord gebruik van het internet. Charlotte Dopper, projectleider Veiligheid in de Basis bij het Nederlands Jeugdinstituut, onderstreept het belang van deze dag: 'Cyberpesten is een belangrijk aandachtspunt in de strijd tegen pesten.'

Pesten gebeurt steeds vaker online. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat ruim 5 procent van de internetgebruikers van 12 tot 25 jaar in 2018 wel eens online is gepest, gestalkt of bedreigd. Dit komt neer op ruim 140 duizend jongeren. Meisjes hebben hier twee keer zo vaak mee te maken als jongens. De impact van online pesten is vaak nog groter dan die van pesten in het offline leven, vertelt Dopper. 'Online pesten kan ingrijpende en langdurige gevolgen hebben. Via sociale media kunnen berichten snel openbaar verspreid kunnen worden, waardoor zelfs als het pesten voorbij is berichten nog lang terug te vinden zijn.'

Hoe pak je online pesten aan?

Beschermd door het gevoel van anonimiteit kan online pestgedrag verder gaan dan andere vormen van pesten. 'De aanpak van online pesten vraagt niet per se om nieuwe methoden', betoogt Dopper. 'Het is belangrijk om er over te blijven praten, zowel binnen de groep als met het slachtoffer en de dader. Dit gesprek moet op scholen plaatsvinden, maar ook in de wijk en op sportverenigingen. Het is van groot belang dat jongeren met leeftijdsgenoten en met hun ouders in gesprek gaan.'

Scholen en jongerenwerkers spelen volgens Dopper een belangrijke rol. 'Scholen kunnen in hun veiligheidsprotocol expliciet aandacht besteden aan cyberpesten. Daarnaast kunnen jongerenwerkers en buurtsportcoaches kinderen helpen bij het ontwikkelen van mediawijsheid. Verder kunnen zij de samenwerking zoeken met ouders. Zo draagt iedereen zijn steentje bij en kunnen we er samen voor zorgen dat online pesten minder vaak voorkomt.'

Het belang van Safer Internet Day

Op Safer Internet Day wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor veilig en verantwoord internetgebruik door jongeren. Het thema van dit jaar is 'Together for a better internet'. De dag voor veiliger internet wordt sinds 2004 jaarlijks in februari gehouden.

In het kader van deze dag heeft het Safer Internet Centre Nederland onderzoek uitgevoerd naar online pestgedrag om inzicht te krijgen in hoe ouders en jongeren hulp zoeken als ze te maken hebben met online problemen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat een derde van de Nederlandse jongeren tussen 12 en 18 jaar wel eens iets vervelends heeft meegemaakt op het internet. Driekwart van de jongeren zoekt hulp bij hun ouders bij online problemen. Daarnaast worden ook vrienden vaak in vertrouwen genomen om tot een oplossing te komen.

Bron: Safe Internet Day; Nederlands Jeugdinstituut

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 06 – 25 66 07 57 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)