RVS: Help mensen met schulden sneller

Mensen met problematische schulden moeten sneller worden geholpen. Ondersteuning vanuit de gemeente is daarbij essentieel. Dat staat in het rapport 'Van schuld naar schone lei' van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS).

In Nederland hebben ruim 600.000 huishoudens problematische schulden. Slechts een derde van de mensen met grote financiële problemen wordt daadwerkelijk geholpen. De RVS stelt dat een schuldhulptraject voor iedereen toegankelijk moet zijn en uitzicht moet geven op een schuldenvrije toekomst. Daarvoor is volgens de RVS snel nieuw beleid nodig.

Aanpakken van schulden

De RVS pleit voor een Nationale Saneringsopgave om risicovolle en problematische schulden aan te pakken. Het voorkomen van schulden moet daarbij centraal staan in al het beleid. Mensen die eenmaal in de schulden zijn beland moeten sneller hulp krijgen en aan het einde van een schuldhulptraject weer met een schone lei kunnen beginnen. Tot slot moeten gemeenten actiever nazorg bieden aan mensen die succesvol uit de schulden zijn gekomen.

Maatschappelijk probleem

Problematische schulden zijn niet alleen een individueel probleem, maar ook een maatschappelijk probleem. De overheid heeft een zorgplicht. Ze kan door te investeren in schuldhulpverlening bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid en het vergroten van de kwaliteit van leven in de gehele samenleving, stelt de RVS.

Jongeren extra kwetsbaar

Het aantal jongeren met schulden neemt de laatste jaren toe. Vaak komen jongeren niet in aanmerking voor reguliere schuldhulpverlening, omdat ze geen inkomen hebben. De RVS pleit voor de oprichting van een nationaal perspectieffonds. Dat fonds moet jongeren met schulden en anderen die nu buiten de boot vallen een alternatief bieden. Daarbij moet jongeren perspectief bieden en begeleiden naar werk of school het uitgangspunt zijn.

Perspectief voor jongeren

'Jongeren met schulden zijn extra kwetsbaar omdat het voor hen moeilijker is een toekomst op te bouwen', zegt Ellen Donkers van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Het aflossen van schulden zorgt voor veel stress. Dit heeft op verschillende leefgebieden een negatieve invloed. Deze jongeren kunnen bijvoorbeeld moeilijker een woonruimte en opleiding financieren en de stress die ze ervaren staat het nemen van goede beslissingen in de weg. Hierdoor nemen hun schulden en problemen vaak verder toe. Jongeren met schulden hebben baat bij een schone lei met perspectief op verschillende leefgebieden zoals wonen, school, werk en gezondheid. Het perspectieffonds dat de RVS voorstelt, kan daarbij helpen.'

Bron: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving

Meer informatie

Bericht Raad voor Volksgezondheid en SamenlevingRapport Raad voor Volksgezondheid en Samenleving