Prinsjesdag: geld voor jeugdzorg

Het kabinet zet in 2024 de plannen van de Hervormingsagenda Jeugd door en maakt daar 1,45 miljard euro voor beschikbaar. Om de problemen in de jeugdbescherming structureel op te lossen trekt het kabinet 43 miljoen euro uit. Verder trekt het kabinet geld uit voor beleid tegen armoede. Dat is bekendgemaakt op Prinsjesdag.

Daarnaast gaat er 3 miljoen euro naar de aanpak van de wachttijden in de jeugdzorg. Voor de af- en ombouw van de huidige grootschalige residentiële jeugdhulp maakt het kabinet 70 miljoen euro vrij. Tegelijkertijd moeten de maatregelen uit de Hervormingsagenda geld besparen. In 2024 moet die besparing 374 miljoen euro zijn.

Werkdruk professionals

De 43 miljoen euro voor jeugdbescherming moet onder andere de werkdruk voor de professionals in de jeugdbescherming verlagen. Ook is het geld bedoeld om nieuwe jeugdbeschermers aan te trekken en bestaande jeugdbeschermers te behouden. Dit heeft als doel hen meer tijd te geven kwetsbare kinderen en gezinnen beter te helpen.

Gratis schoolmaaltijden

Voor leerlingen die dit het hardste nodig hebben, zijn er ook volgend jaar gratis schoolmaaltijden. Hier wordt 166 miljoen euro in geïnvesteerd. Afgelopen maart is gestart met het aanbieden van gratis maaltijden op scholen waarvan minimaal 30 procent van de leerlingen uit een gezin komt met een laag inkomen.

Voorkomen van armoede

Om te voorkomen dat mensen in armoede terechtkomen, trekt het kabinet 2 miljard euro uit. Een deel van dit bedrag wordt gebruikt voor een verhoging van de huurtoeslag met ruim 30 euro per maand. Zo'n 300.000 gezinnen krijgen zo extra ondersteuning bij het betalen van hun maandelijkse lasten. Het kindgebonden budget, een aanvulling op de kinderbijslag, wordt eveneens verhoogd. Ook komen er meer gezinnen voor in aanmerking.

Bron: Ministeries van Financiën en VWS; Binnenlands Bestuur

Meer informatie

Bericht ministerie van VWSBericht ministerie van FinanciënBericht Binnenlands Bestuur

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.