Prinsjesdag: extra geld voor jeugdzorg

Het kabinet heeft op Prinsjesdag 1,3 miljard euro extra aangekondigd voor de jeugdzorg in 2022. Dat bedrag was al eerder bekendgemaakt.

De toezegging dat gemeenten volgend jaar 1,3 miljard euro extra krijgen voor jeugdzorg deed het kabinet in juni. Aanleiding voor de toezegging was het oordeel van een arbitragecommissie over het conflict tussen rijk en gemeenten over de tekorten in de jeugdzorg. De commissie stelde dat er volgend jaar 1,9 miljard euro extra nodig is om de problemen in de jeugdzorg op te lossen, plus nog eens 1,6 miljard in 2023 en 2024 en verder aflopende bedragen tot en met 2028.

Hervormingsagenda

Alleen geld is echter niet genoeg om de problemen op te lossen, zei de arbitragecommissie. Rijk, gemeenten en aanbieders zijn samen verantwoordelijk voor de verbetering van de duurzaamheid, doelmatigheid en kwaliteit van de jeugdzorg. Inmiddels werken Rijk en gemeenten aan een hervormingsagenda voor het jeugdstelsel, samen met cli├źntenorganisaties, beroeps- en brancheverenigingen en professionals.

Brancheorganisaties Jeugdzorg Nederland en de Nederlandse ggz reageren teleurgesteld op de rijksbegroting voor 2022. Beide wijzen erop dat het demissionaire kabinet met het eenmalige bedrag voor 2022 geen structurele beleidskeuzes maakt. Die zijn volgens de brancheorganisaties hard nodig.

Bron: Ministerie van VWS; Jeugdzorg Nederland; de Nederlandse ggz

Lees ook