'Preventie drijft kosten van jeugdzorg niet op'

Het is een misvatting dat preventie en vroegsignalering de kosten van de jeugdzorg verhogen. Dat schrijft Tom van Yperen van het Nederlands Jeugdinstituut in een blog op Zorg & Sociaalweb.

Van Yperen verwijst naar een rapport van onderzoeksbureau AEF waaruit zou blijken dat preventie en vroegsignalering kostenverhogend werken. Die conclusie geldt echter alleen onder specifieke condities, schrijft hij. 'Als die misvatting leidt tot minder inzet van goede preventie en vroegsignalering, heeft juist dát een kostenopdrijvend effect.'

Basisvoorzieningen

AEF heeft alleen enkele interventies doorgerekend gericht op specifieke groepen, voor de aanpak van risicofactoren en beginnende problemen, aldus Van Yperen. 'Activiteiten gericht op het versterken van de pedagogische basisvoorzieningen – zoals kinderopvang, onderwijs, jeugdwerk - en vormen van collectieve preventie zijn niet meegenomen. Terwijl uit studies blijkt dat daarmee juist het nodige effect te sorteren is, óók als het gaat om het voorkomen van jeugdzorg.'

Andere domeinen

Bovendien keek AEF alleen naar de investeringen en opbrengsten binnen het jeugdzorgbudget. Onderzoek naar een betere inzet van bestaand budget in andere gemeentelijke domeinen toont een gunstiger beeld, stelt Van Yperen. Effectieve interventies in de jeugdgezondheidszorg en jeugdwelzijn dragen bij aan de vermindering van de behoefte aan jeugdzorg. Dat domeinoverstijgende beleid was juist een belangrijke reden om jeugdzorg naar de gemeenten te decentraliseren.

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)