Praktijkondersteuner Jeugd biedt snel lichte hulp

Praktijkondersteuners Jeugd kunnen 41 procent van de kinderen en ouders die met psychische problemen aankloppen bij de huisartsenpraktijk helpen met snelle, kortdurende en lichte hulp. Dat blijkt uit een onderzoek van Accare, Molendrift, Karakter en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Het merendeel van de hulpvragen bij de praktijkondersteuner gaat om emotionele of gedragsproblemen van kinderen en jongeren. Daarnaast hebben ouders vragen over het gezin en de opvoeding. Praktijkondersteuners bieden psycho-educatie, ondersteunende gesprekken en opvoedondersteuning bij de huisarts. Ze verwijzen 47 procent van de cliënten naar de specialistische jeugd-ggz, het CJG of het wijkteam. Verder geven ze overbruggingshulp bij wachtlijsten en bieden ze tijdelijke intensivering bij lopende hulptrajecten.

Kinderen, ouders, praktijkondersteuners, huisartsen en andere hulpverleners zijn over het algemeen positief over de ondersteuning. Vooral de laagdrempelige aard van de hulp is een succesfactor, doordat de huisartsenpraktijk een vertrouwd adres is. Volgens de betrokkenen maken de praktijkondersteuners een betere inschatting van de problemen dan de huisarts. Praktijkondersteuners zijn vaak bij de huisarts gedetacheerd door een instelling voor jeugdhulp of jeugd-ggz.

Het onderzoek biedt geen duidelijkheid over de vraag of de inzet van praktijkondersteuners het aantal onnodige verwijzingen naar gespecialiseerde jeugd-ggz vermindert. De onderzoekers konden geen vergelijking maken tussen huisartspraktijken met en zonder praktijkondersteuner.

Bij het onderzoek waren meer dan 250 huisartsenpraktijken en ruim 2.500 patiënten betrokken uit Friesland, Groningen en Gelderland. Ook spraken de onderzoekers met huisartsen, hulpverleners en andere betrokkenen.

Bron: Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP)