Positief omgaan met knap lastig gedrag

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft het trainingsprogramma Knap Lastig!? overgedragen aan J. Blauwhoff, pedagogische trainingen en advies. De training helpt pedagogisch professionals in de buitenschoolse opvang om meer inzicht te krijgen in het onbegrepen gedrag van kinderen op de groep. 

Knap Lastig!? 

'Lastige kinderen' bestaan niet; kinderen met soms 'lastig gedrag' bestaan wel. Lastig gedrag kan verschillende oorzaken hebben die om een verschillende bejegening vragen. Kinderen die als 'lastig in de omgang' worden ervaren, beleven onder andere prikkels  meer of minder intens. Door meer inzicht te krijgen in hoe het gedrag van een kind werkt, leer je het kind beter begrijpen. Dit inzicht leidt tot tools en strategieën waarmee professionals het gedrag van kinderen kunnen sturen. Daardoor kunnen de kinderen zichzelf blijven ervaren als competente personen en zichzelf zijn binnen de kinderopvang.

Het is mogelijk om de training Knap Lastig!? in-company en op open inschrijving te volgen. Sinds dit jaar is er ook een train-de-trainer voor pedagogisch coaches en trainers die de training willen geven aan pedagogisch professionals in de kinderopvang.

Waarom stopt het NJi met de training?

Het NJi is blij dat het succesvolle trainingsprogramma Knap Lastig!? beschikbaar blijft en dat het in goede handen is bij J. Blauwhoff, pedagogische trainingen en advies. Oudervereniging Balans was betrokken bij de overdracht in de rol van adviseur.  

Het NJi heeft zijn missie, visie en ambitie aangescherpt en richt zich nu op het versterken van zijn publieke en onafhankelijke rol als kennisinstituut voor het brede jeugdveld. Hieruit volgt dat sommige activiteiten niet goed meer passen bij de nieuwe rol. Daarom verzorgen we enkele trainingen en programma's niet meer zelf, waaronder Knap Lastig!? De overdracht van deze programma's wil niet zeggen dat het NJi ze niet belangrijk vindt. Integendeel: het NJi ondersteunt juist het gebruik van kennis over inclusief werken in de buitenschoolse opvang. 

Heb je vragen of wil je meer informatie? Ga dan naar Knaplastiggedrag.nl of stuur een e-mail naar info@jblauwhoff.nl.

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)