Positie arbeidsmigrant beïnvloedt kind

De kwetsbare positie van arbeidsmigranten werkt door in de levens van hun kinderen, blijkt uit onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het kabinet ziet hierin een extra aansporing om door te gaan met het beleid voor het verbeteren van de positie van EU-arbeidsmigranten op de arbeidsmarkt en hun woon- en werkomstandigheden. Dat schrijft minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Vooral oudere kinderen van arbeidsmigranten hebben heimwee of vinden door taalproblemen slecht aansluiting bij leeftijdgenoten. Ook kinderen die in Nederland geboren zijn of al langer hier wonen hebben soms problemen, bijvoorbeeld doordat hun ouders geen Nederlands spreken of door de arbeidsmarktpositie van de ouders. Ouders werken soms na jaren nog in onzekere contracten, wat hun toekomst onzeker maakt.

Slecht in beeld

Doordat kinderen van arbeidsmigranten soms niet naar school gaan en niet goed staan ingeschreven bij de gemeente, zijn ze slecht in beeld en vrezen gemeenten dat zij bijvoorbeeld moeilijk de weg naar jeugdhulp of jeugdgezondheidszorg weten te vinden. Ook zijn deze kinderen vaker voortijdig schoolverlater en volgen ze onderwijs op een gemiddeld lager niveau dan Nederlandse kinderen met een vergelijkbare sociaaleconomische positie. Daarnaast leven ze vaker in armoede en groeien ze op in slechte huisvesting. Relatief vaak zijn ze vanaf jonge leeftijd delen van de dag alleen thuis.

De onderzoekers roepen op om te stoppen met het denken in patronen van tijdelijke arbeidsmigratie en om vanuit preventief oogpunt te investeren in deze kinderen. Ze doen aanbevelingen, waaronder de inzet van extra taalondersteuning voor ouders en kinderen en het stimuleren van voorschoolse educatie en opvang. Ook is er meer aandacht nodig voor maatwerk. Bijvoorbeeld kinderopvang die eerder open is, afgestemd op de werktijden van EU-arbeidsmigranten.

Meer informatie

Bericht ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidAanbiedingsbrief bij onderzoeksrapportage naar problematiek kinderen van arbeidsmigrantenOnderzoeksrapportage Kwetsbaarheid en veerkracht

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.