Ouders: kosten schoollaptop vaak te hoog

Veel ouders met een kind op het voortgezet onderwijs hebben moeite met de kosten van een laptop of tablet voor hun kind. Zo zegt 43 procent de kosten wel te kunnen betalen, maar er andere dingen voor te moeten laten. Dat blijkt uit onderzoek van Ouders & Onderwijs onder 1.211 ouders.

15 procent van de ouders zegt een laptop of tablet helemaal niet te kunnen betalen of hier veel moeite mee te hebben. 37 procent van de ouders kan het wel betalen.

Volgens 85 procent van de ouders met kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs is een laptop of tablet onmisbaar op de school van hun kind. De helft van de ouders voelt daardoor druk om ondanks de hoge kosten toch een laptop of tablet aan te schaffen.

69 procent van de ouders moet van de school ook een grafische rekenmachine aanschaffen. 71 procent vindt de kosten hiervan te hoog. Volgens 50 procent van de ouders biedt de school geen alternatief als zij de rekenmachine niet aanschaffen.

Oplossing vanuit school

Uit de rapportage blijkt ook dat ouders vinden dat de school de kosten voor digitale leermiddelen moet betalen, maar volgens Eva de Jong van het NJi is dat vaak niet mogelijk. 'Scholen krijgen van de regering geen financiering voor bijvoorbeeld laptops voor leerlingen. Wel zijn scholen er verantwoordelijk voor dat alle leerlingen kunnen meedoen. Dus als ouders niet kunnen of willen betalen, zal de school met een oplossing moeten komen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid om een schoollaptop te lenen. Of ouders informeren over financiële compensatie via fondsen zoals Stichting Leergeld.'

Laagdrempelige manier

'Helaas blijkt ook weer uit dit onderzoek dat ouders vaak niet goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden. Of niet altijd weten waar ze recht op hebben. Maar vaak ook durven ouders niet om hulp te vragen uit schaamte. Het is belangrijk dat deze ouders op een laagdrempelige manier hulp en informatie krijgen. Zo moet je op veel scholen mailen naar de rector of administratie als je aanspraak wilt maken op financiële ondersteuning of het lenen van een laptop. Veel beter zou het zijn als er in de schoolgids of op de website een link staat waar ouders zich kunnen aanmelden voor meer info of hulp.'

Kijk daarnaast als school elk jaar goed naar de lijst met schoolspullen die leerlingen nodig hebben, adviseert De Jong, zelf oud-schoolleider. 'Bekijk deze lijst en evalueer samen. Welke spullen zijn er vorig schooljaar nauwelijks gebruikt? Welke spullen zijn wel echt nodig? En kan dat ook goedkoper? Alleen zo word je je als school bewust van de extra kosten voor ouders.'

Meer informatie


Bericht Ouders & OnderwijsOnderzoeksrapportage Ouders over digitale leermiddelen

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.