‘Opvoedtraining heeft positief effect’

Opvoedtraining voor moeders die in de gevangenis hebben gezeten, heeft een positief effect op de vrouwen zelf en hun kinderen. Dat schrijft minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit langlopend onderzoek blijkt dat de opvoedtraining Betere Start leidt tot minder recidive bij ex-gedetineerde moeders, schrijft Weerwind. Tot tien jaar na de opvoedtraining blijkt dat deze moeders minder vaak weer de fout ingaan dan ex-gedetineerde moeders die niet meededen aan de opvoedtraining. Ook de kinderen van ex-gedetineerde moeders vertonen na de opvoedtraining minder crimineel en problematisch gedrag.

Vicieuze cirkel doorbreken

Kinderen van criminele ouders lopen een sterk verhoogd risico om gedragsproblemen te vertonen en zelf ook op het criminele pad te belanden. Het versterken van de opvoedingsvaardigheden van moeders kan het negatieve effect van hun detentie voor de kinderen beperken. Het uitgangspunt van de opvoedtraining Betere Start is te werken aan de motivatie van moeders om hun kinderen een betere start te geven. Volgens Weerwind laat het onderzoek zien dat de opvoedtraining nuttig is en dat die de vicieuze cirkel van het overdragen van crimineel gedrag op een volgende generatie kan doorbreken.

Breder benutten

Inge Bastiaansen van het Nederlands Jeugdinstituut noemt de uitkomsten van het onderzoek veelbelovend. 'Een aanzienlijk aantal kinderen en moeders zijn geholpen met opvoedondersteuning. Dit kan leed voor kinderen, moeders en ook de samenleving voorkomen. Momenteel wordt het programma uitgevoerd in drie gevangenissen. Het zou mooi zijn als deze kennis breder benut gaat worden, zodat meer moeders en kinderen ervan kunnen profiteren. Daarnaast is het belangrijk om te onderzoeken of het programma ook werkt voor vaders, omdat een groot deel van gedetineerden vader zijn.'

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Kamerbrief van minister Weerwind