Opvoeden.nl stopt per september 2023

Update

Het stopzetten van Opvoeden.nl is uitgesteld naar april 2024.

Opvoeden.nl, de website met betrouwbare opvoedinformatie, stopt per september 2023. De website van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) wordt de centrale plek met betrouwbare kennis en informatie over opvoeden en opgroeien, ook voor ouders, opvoeders en jongeren.

Waarborging opvoedinformatie

Opvoedinformatie Nederland en de site Opvoeden.nl zijn in 2020 ondergebracht bij het NJi. Dat sloot goed aan bij de ambitie van het NJi om ook ouders, opvoeders en jongeren te voorzien van betrouwbare kennis en informatie over opvoeden en opgroeien. De informatie van Opvoeden.nl is daar gedeeltelijk voor benut. Het NJi neemt momenteel de relevante informatie over opvoeden en opgroeien op in de zogenaamde kennisdossiers op NJi.nl. En het NJi investeert in de verdere ontwikkeling van deze informatie op zijn eigen website. Het in stand houden van twee verschillende sites is daardoor uiteindelijk niet langer nodig. Daarnaast constateert het NJi dat Opvoeden.nl inhoudelijke en technische aanpassingen behoeft om op termijn relevant te blijven. Het NJi vindt het niet wenselijk om daar nog apart in te investeren. Daarom kiest het NJi ervoor per september 2023 te stoppen met Opvoeden.nl.

Samenwerking met andere partners

Het NJi zal niet alle informatie van Opvoeden.nl overnemen op NJi.nl. Wij zijn met onze samenwerkingspartners in gesprek over het borgen van alle relevante informatie voor ouders, opvoeders en jongeren en de wijze waarop wij in de toekomst het beste kunnen samenwerken. Zo blijft GroeiGids onder meer zorgen voor betrouwbare opvoed- en opgroei-informatie voor de jeugdgezondheidszorg en plaatst GroeiGids die op zijn website en app. Daarmee is de continuïteit van een deel van de informatie van Opvoeden.nl in elk geval geborgd. Het NJi en GroeiGids zijn in gesprek over de onderlinge samenhang van de informatie.

Organisaties die opvoedinformatie gebruiken

Verschillende organisaties gebruiken de informatie van Opvoeden.nl op hun eigen website. Een groot aantal gemeenten en Centra voor Jeugd en Gezin (CJG's) krijgt de kennis en informatie geleverd via content- of ICT-leveranciers. Het NJi is een onafhankelijk, publiek kennisinstituut en de organisaties kunnen alle kennis en informatie op NJi.nl blijven gebruiken. De techniek die Opvoedinformatie Nederland nu aanbiedt om informatie over te nemen, is vanaf september 2023 echter niet meer beschikbaar. Het NJi onderzoekt nu welke wensen en behoeften de afnemers van de informatie hebben en hoe daarin kan worden voorzien. Wij zijn in dat kader ook in gesprek met de content- en ICT-leveranciers over mogelijke oplossingen. De organisaties die gebruik maken van deze diensten krijgen daarover te zijner tijd informatie van hun leverancier.

Help ons met je vragen

Heb je vragen over of suggesties voor de toekomst van de opvoedinformatie? Of zijn er andere aspecten waar wij rekening mee moeten houden? Geef die aan ons door. Daarmee help je ons om de opvoedinformatie op de beste manier beschikbaar te houden. Je kunt je vraag of opmerking sturen naar info@nji.nl.

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)