Onderzoek moet oorzaak jeugdhulptekorten aantonen

Er komt onderzoek naar waar gemeenten het jeugdzorgbudget precies aan besteden. Najaar 2020 moet er genoeg duidelijkheid zijn om te bepalen of gemeenten structureel meer geld moeten krijgen voor jeugdhulp. Dat staat in een brief over de voortgang van het actieprogramma Zorg voor de Jeugd, die de ministers van VWS en voor Rechtsbescherming op 7 juni naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Het eerste deel van het onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe het mogelijk is dat gemeenten meer geld besteden aan jeugdhulp dan begroot, en jeugdhulpaanbieders desondanks melden dat ze nauwelijks het hoofd boven water houden. Om te beginnen wil het kabinet weten hoeveel geld gemeenten en aanbieders kwijt zijn aan administratieve lasten, uitvoeringskosten, toegang en zorg. Verder moet duidelijk worden hoe de uitgaven verdeeld zijn over verschillende typen zorg, hoe het aantal aanbieders zich ontwikkelt en waar de verschillen in besteding tussen gemeenten vandaan komen. Dit onderzoek moet eind dit jaar zijn afgerond.

Het tweede deel van het onderzoek draait om de oorzaken van de stijging van de uitgaven en het gebruik van jeugdhulp. Ook wordt in die fase van het onderzoek gekeken naar de mogelijkheden om de kosten te beheersen. Dit gedeelte van het onderzoek moet in het najaar van 2020 zijn afgerond.

De resultaten van het onderzoek dienen als inbreng voor de komende kabinetsformatie, schrijven de ministers. De volgende Tweede Kamerverkiezing vindt plaats op 17 maart 2021.

Bron: Ministerie van VWS; ministerie van Justitie en Veiligheid