Omgevingsfactoren van invloed op agressie kind

Omgevings- en biologische factoren zijn van invloed op de mate van agressie bij kinderen, evenals het sociaaleconomische milieu waarin zij opgroeien. Dat blijkt uit onderzoek waarop Anne Hendriks op 18 november promoveerde aan de Vrije Universiteit.

Bij een kind met laag- of middelhoogopgeleide ouders speelt de omgeving een invloedrijke rol, zoals het gezin, de huisvesting en de school. Een behandeling moet zich daarom ook richten op het verbeteren van deze omgeving. Bij kinderen met hoogopgeleide ouders spelen met name genetische factoren en individuele eigenschappen een rol. De onderzoeker baseert zich hierbij op gegevens van 7-jarige tweelingen uit gezinnen met een lage, middelhoge of hoge sociaaleconomische status uit Nederland en Groot-Brittannië.

Uit eerder onderzoek bleek dat behandelingen voor agressief gedrag bij kinderen, zoals vechten en ongehoorzaam zijn, meestal niet of matig effectief zijn. Deze interventies zijn dan met name gericht op de kinderen. De effectiviteit is groter als ouders betrokken worden bij de behandeling.

'Dit onderzoek bevestigt hoe belangrijk het is om de opgroeiomgeving te verbeteren, en het gewone opvoeden en opgroeien te versterken', zegt Inge Bastiaanssen, medewerker van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Beschermende factoren, zoals steun van betekenisvolle volwassenen en voorzieningen uit de omgeving van het kind en een constructieve tijdsbesteding zoals sport en creatieve activiteiten, zijn belangrijk om de ontwikkeling van agressie te voorkomen.'

Bron: Vrije Universiteit Amsterdam; Nederlands Jeugdinstituut