Omgaan met de oorlog in Israël en Gaza

Ook kinderen en jongeren krijgen mee wat er gaande is in Israël en Gaza. Ze zien bijvoorbeeld beelden op tv of sociale media, of horen anderen erover praten. Dat kan sterke gevoelens bij hen oproepen, zoals angst, boosheid, verdriet of onbegrip. Zeker wanneer ze onrust of angst bij volwassenen opmerken. Het NJi verzamelde enkele hulpmiddelen om daarmee om te gaan.

Als jeugdprofessional of docent kun je te maken krijgen met de reacties van kinderen en jongeren op het conflict. Daarnaast komt de situatie voor sommige kinderen dichtbij, of hebben ze er direct mee te maken. Misschien heeft een kind de behoefte om erover te praten. Ook kunnen er in groepen verschillende meningen ontstaan, bijvoorbeeld in de klas. Het kan lastig of spannend zijn om daar als professional mee om te gaan. De onderstaande bronnen bieden handvatten om in de klas aandacht te besteden aan en in gesprek te gaan over het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Hoe praat je over ingrijpende gebeurtenissen met leerlingen? (Nederlands Jeugdinstituut)Hoe bespreek je het Israëlisch-Palestijns conflict? (Universiteit Utrecht)Impact van situatie in Israël en Gaza op school (School & Veiligheid)

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)