OCW: Aanpak van discriminatie in onderwijs

Inclusievere lessen, eerlijkere onderwijskansen en het tegengaan van stagediscriminatie. Dat zijn enkele van de plannen van het ministerie van OCW om de komende vier jaar racisme en discriminatie in het onderwijs tegen te gaan.

In onderwijsprogramma's en les- en studiemateriaal moet meer aandacht zijn voor discriminatie en racisme. In samenwerking met uitgeverijen onderzoekt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hoe stereotypering in lesmateriaal te voorkomen is. Ook komt er een aanpassing van de eisen van het vak burgerschap, met meer aandacht voor respect voor elkaar en culturele verscheidenheid.

Eerlijke kansen vergroten

De persoonlijke kenmerken van een leerling spelen nu nog een te grote rol bij het schooladvies. Om eerlijke kansen te vergroten, stellen scholen vanaf komend schooljaar ouders op de hoogte van de procedure rond het schooladvies. Een nieuw afwegingskader helpt de leerkracht bij het bijstellen van het schooladvies. Om de objectiviteit van de leerkracht te vergroten, moedigt het ministerie hen aan het schooladvies samen met het onderwijsteam vast te stellen.

Stagediscriminatie

Dit najaar sluit OCW met het bedrijfsleven en mbo-instellingen een Stagepact, waarin de aanpak van stagediscriminatie een plek krijgt. Ook loopt er een onderzoek naar hoe stagematching kan bijdragen aan het verbeteren van gelijke kansen op stages.

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Meer informatie

Bericht OCWOCW-agenda tegen discriminatie en racisme