NJi onderzoekt impact corona op studenten

Corona heeft op twee verschillende manieren het leven van studenten beïnvloed. Sommigen gingen extra hard studeren, terwijl anderen juist meer hun motivatie verloren. Dat blijkt uit onderzoek van het NJi in samenwerking met studenteninitiatief Lieve Mark.

Uit het onderzoek 'Gedaald welbevinden, geknakt vertrouwen' blijkt dat de coronacrisis het mentaal welbevinden van studenten negatief heeft beïnvloed, maar ook dat de impact per student verschilt. Studenten zijn sinds corona grofweg te verdelen in twee groepen die tegengesteld reageren op de pandemie. Enerzijds zijn er studenten die extra hard zijn gaan studeren en presteren. De motivatie van deze groep was de verwachting dat ze na de pandemie meer ruimte zouden krijgen om feestjes en uitgaan in te halen.

Anderzijds zijn er studenten die door beperkende coronamaatregelen juist eenzamer waren, hun motivatie verloren, zich gingen vervelen en bijvoorbeeld meer middelen gebruikten. Zij verwachtten na corona juist minder alcohol en drugs te gebruiken, omdat zij dan hun motivatie voor hun studie dachten terug te vinden.

Lager cijfer welbevinden

Het instellen van lockdowns lijkt een directe invloed te hebben gehad op het cijfer dat studenten gaven aan hun welbevinden. Over de periode tussen het begin van de coronacrisis en medio december 2021, ten tijde van de avondlockdown, beoordeelden studenten hun mentaal welbevinden met gemiddeld een 5,9. Over die hele periode gaf gemiddeld 22 procent van de studenten hun leven een zware onvoldoende. In de winter van 2019, voordat de coronapandemie uitbrak, gaven studenten hun leven gemiddeld een 7,4 en gaf 8 procent hun leven een zware onvoldoende.

Minder vertrouwen in de politiek

Het vertrouwen dat studenten hebben in de politiek blijkt significant samen te hangen met hun mentaal welbevinden. Studenten die niet het gevoel hadden dat de lokale of landelijke politiek hun belangen behartigde, scoorden lager op mentaal welbevinden dan studenten die dat gevoel wel hadden. Volgens 50 procent is hun vertrouwen in de politiek sinds de coronacrisis 'lager' en 27 procent noemt het 'veel lager'.

Aanbevelingen

Om het mentaal welbevinden van studenten te verbeteren, doen het NJi en Lieve Mark enkele aanbevelingen. Zo moet er onder meer door de overheid structureel ingezet worden op mentaal welbevinden. Daarbij moet het hele maatschappelijke studentenveld betrokken worden.

Voor het vergroten van de inspraak en het vertrouwen van studenten in de overheid adviseren de onderzoekers onder andere om studenten actief te betrekken bij beleidsvorming en onderzoek dat over hen gaat. Daarbij is het belangrijk om studenten uit te leggen waarom hun mening wel of niet gebruikt wordt. Dat is niet alleen goed voor hun ontwikkeling in deze levensfase, maar ook voor de samenleving van de toekomst.

Nieuwsgierig luisteren

'Dit onderzoek bevestigt het belang om jongeren te betrekken bij beleid dat hen aangaat', zegt Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Dat sluit ook aan bij hun levensfase. Jongvolwassenen maken zich los van hun ouders en zoeken naar hun rol in de samenleving. Wie zijn zij? Waar lopen zij warm voor? Waar willen zij aan bijdragen? Als beleidsmakers oprecht nieuwsgierig luisteren naar jongeren en uitleggen waarom ze wel of niet iets doen met hun adviezen, dragen ze bij aan die ontwikkeling. Bovendien vergroten ze zo de kans dat hun beleid aansluit bij de leefwereld van deze generatie.'

Meer informatie

Publicatie Gedaald welbevinden, geknakt vertrouwen

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)