NJi: Blij met akkoord Hervormingsagenda

Het Nederlands Jeugdinstituut is blij dat er een principeakkoord is over de Hervormingsagenda Jeugd.

Over veel onderdelen van de agenda zullen nog stevige gesprekken gaan plaatsvinden, verwacht het NJi. Maar met het akkoord is de vrijblijvendheid voorbij. Elke partij heeft een bijdrage te leveren aan de realisatie van de noodzakelijke verbeteringen. Met een definitief akkoord over de Hervormingsagenda Jeugd kunnen die partijen elkaar daarop aanspreken.

Dat wil niet zeggen dat alle zorgen rond opvoeden en opgroeien met jeugdzorg kunnen worden opgelost. Daarin heeft de hele samenleving een rol te vervullen. Belangrijk is dat de kinderen en gezinnen die aangewezen zijn op jeugdzorg kunnen rekenen op de best mogelijke kwaliteit. De ondertekenaars van het akkoord hebben uitgesproken dat die kwaliteit moet verbeteren en dat dat vraagt om een gezamenlijke investering. Het NJi zal de komende tijd bijdragen aan die investering.

Beter en betaalbaar

De Hervormingsagenda Jeugd is een pakket van maatregelen om de jeugdzorg te verbeteren en tegelijkertijd betaalbaar te maken. Het Rijk heeft dit plan opgesteld samen met cliëntenorganisaties, beroepsverenigingen, de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die betrokken organisaties leggen de Hervormingsagenda Jeugd met een positief advies ter goedkeuring voor aan hun achterban. Voor die consultatie nemen ze een maand de tijd. De verwachting is dat de Hervormingsagenda vóór de zomer definitief is vastgesteld.

Bericht ministerie van VWSBrief aan de Tweede KamerConcept Hervormingsagenda Jeugd

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)