Nieuw woonplaatsbeginsel is ingegaan

Het woonplaatsbeginsel van de Jeugdwet is op 1 januari aangepast. Daardoor is het sneller duidelijk welke gemeente moet betalen voor jeugdhulp.

Tot en met vorig jaar was de woonplaats van de gezaghebbende ouder financieel verantwoordelijk voor een jeugdhulptraject. Als die ouder verhuisde of het gezag verloor, moest ook de financiering opnieuw geregeld worden.

Het nieuwe woonplaatsbeginsel bepaalt dat de gemeente waar een kind zelf is ingeschreven moet betalen voor ambulante jeugdhulp. Voor jeugdhulp met verblijf ligt de verantwoordelijkheid bij de gemeente waar het kind was ingeschreven voordat het die hulp kreeg.

Bijkomend voordeel van het nieuwe beginsel is dat het gemeenten stimuleert om te investeren in preventie. Want ook als een kind voor jeugdhulp met verblijf verhuist naar een andere gemeente, moet de oorspronkelijke woonplaats blijven betalen.

Bron: Ministerie van VWS; VNG

Meer informatie

Bericht ministerie van VWSBericht VNG