Nieuw kennisplatform over multiproblematiek

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen hebben vragen op verschillende leefgebieden. Professionals die hen bijstaan, moeten daarbij domeinoverstijgend samenwerken. Dat is vaak een hele uitdaging. Om die reden stellen het Nederlands Jeugdinstituut, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, Movisie en het Trimbos-instituut hun ervaringen, kennis en werkwijzen op één plek beschikbaar: Het Platform Multiproblematiek.

De vragen waar mensen met multiproblematiek mee worstelen, bewegen zich dwars door alle domeinen (sociaal leven, veiligheid, zorg, onderwijs) heen. Dat betekent dat professionals een goed beeld moeten hebben van mogelijke oplossingen. Een interventiespecialist kijkt bijvoorbeeld weer anders naar bepaalde problematiek dan een wijkagent. Meer weten over de verschillende ervaringen van professionals kan van toegevoegde waarde zijn bij de integrale aanpak van meervoudige en complexe problemen.

Op het Platform Multiproblematiek staat de professional centraal, maar het moet ook een plek zijn waar de ervaringen van gezinnen en individuen gedeeld worden. Daarnaast is er op de website informatie te vinden over samenwerken in het netwerk, beleid en regels, en veiligheid en overlast.

De instituten zullen continue nieuwe inzichten en ervaringen van professionals en gezinnen op het platform publiceren. Ook nemen zij het initiatief voor bijeenkomsten waar professionals hun kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen en verrijken.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)