Netwerk Kwaliteit en Blijvend Leren: van praten naar doen

Partners in de jeugdhulp gaan samen bouwen aan een stevig fundament van kwaliteit en een gezamenlijke cultuur die blijvend leren mogelijk maakt. Daarvoor is het netwerk Kwaliteit en Blijvend Leren gestart. De jeugdsector wil van praten naar doen. Karlijn Stals, tot voor kort vakgroepleider Vakmanschap en Professionalisering bij het NJi, gaat leiding geven aan het netwerk, samen met een nog te werven tweede netwerkleider.

Het nieuwe netwerk volgt uit het advies Kwaliteit en Blijvend Leren, dat een structuur en werkwijze beschrijft om te werken aan goede jeugdhulp. Dit advies steunt op de denkkracht van velen en is omarmd door de partners van de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028.

Het netwerk gaat gezamenlijke kwaliteitskaders opstellen en manieren uitwerken om op de werkvloer te leren. Ook brengt het netwerk in kaart welke kennis over de kwaliteit van jeugdhulp nog ontbreekt. Het netwerk stelt een onderzoeks- en implementatieagenda op voor onderzoek naar datgene wat we nog niet weten, en de toepassing van wat we wel weten.

Het netwerk Kwaliteit en Blijvend Leren is een autonome organisatie waarin de partners gelijkwaardig deelnemen, ieder vanuit de eigen rol maar altijd in verbinding met elkaar. In het netwerk werken jongeren, ouders, professionals, organisaties, gemeenten en het rijk samen. Conform het advies Kwaliteit en Blijvend Leren wordt het netwerk gehuisvest en ondersteund door het NJi.

Advies Kwaliteit en Blijvend LerenHervormingsagenda Jeugd 2023-2028Profiel Karlijn Stals

Wil je elke week een overzicht van ons nieuws voor en over het jeugdveld? Meld je aan voor onze gratis Nieuwsbrief Jeugd.