Minder jongeren in gesloten jeugdhulp

Het aantal jongeren in gesloten jeugdhulp is met ruim 6 procent gedaald, van 2.254 in 2017 naar 2.112 in 2018. Dat blijkt uit de plaatsingsgegevens van Jeugdzorg Nederland.

In 2016 en 2017 steeg het aantal jongeren in JeugdzorgPlus. Door de daling vorig jaar kwam het aantal ongeveer op het niveau van 2015. De gemiddelde plaatsingsduur daalde sinds 2015 maar is weer licht gestegen, van 6 maanden in 2017 naar 6,2 maanden in 2018. 74 procent van de plaatsingen werd beëindigd volgens plan.

Jeugdzorg Nederland vindt de daling hoopgevend, maar wijst erop dat de cijfers geen informatie geven over de oorzaak van de daling. Ans van de Maat, directievoorzitter van het Nederlands Jeugdinstituut, beaamt die kanttekening. 'Cijfers zeggen niet alles. We weten dat veel jongeren nu in JeugdzorgPlus terechtkomen omdat het in een eerder stadium niet gelukt is hen passende zorg te bieden. Ook weten we dat jongeren in de huidige JeugdzorgPlus nog steeds niet de hulp krijgen waaraan zij behoefte hebben. Deze kwetsbare kinderen en jongeren hebben maatwerk nodig, zodat zij een beter toekomstperspectief krijgen. Iets wat de huidige aanbodgerichte aanpak niet kan bieden. Ook al dalen de cijfers, daarmee is het niet minder urgent om de hulp voor deze groep beter te maken.'

In maart presenteerde de sector een actieplan om de behandeling in JeugdzorgPlus te verbeteren en het aantal plaatsingen te verminderen.

Bron: Jeugdzorg Nederland; Nederlands Jeugdinstituut