Meerderheid schoolleiders positief over NPO

68 procent van de schoolleiders in het primair onderwijs is positief over het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Ze zijn vooral blij dat het programma hen extra financiële ruimte biedt. Dat blijkt uit onderzoek van DUO Onderwijsonderzoek & Advies onder 426 schoolleiders.

Scholen krijgen in het schooljaar 2021-2022 van het ministerie van OCW minstens 700 euro per leerling om leervertraging door de coronapandemie in te halen en het welbevinden van leerlingen te versterken. Onderdeel van het NPO is een menukaart met interventies die scholen met hun NPO-budget kunnen inzetten.

In het stappenplan staat dat basisscholen vóór de zomervakantie hun keuzes voor interventies moeten hebben gemaakt. 81 procent van de schoolleiders zegt deze planning 'pittig' te vinden door de tijdsdruk. 54 procent vindt desondanks dat zij goede keuzes kunnen maken binnen de interventies. 27 procent vreest echter dat door het tijdgebrek hun keuzes voor interventies achteraf niet de juiste zullen zijn.

Populaire interventies

Schoolleiders kiezen vooral voor de interventie Instructie in kleine groepen en de interventie Professionalisering van het team. Ook de interventie Een-op-eenbegeleiding en interventies die gericht zijn op het welbevinden van leerlingen, zijn populair.

'We zien dat door de tijdsdruk vooral gekozen wordt voor interventies die versterken wat er al is', zegt Chaja Deen van het NJi. 'Dat is een goed uitgangspunt en verhoogt de kans op duurzaam effect. Zeker op het gebied van welbevinden wordt de effectiviteit van interventies groter als ze deel uitmaken van een bredere aanpak. De samenwerking met gemeenten die middelen vanuit het NPO en steunpakketten jeugd krijgen, is hierin belangrijk om te analyseren waar de nood het hoogst is.'

Samenhangend pakket

'Helaas lukt het veel scholen door alle tijdsdruk nog niet om voor de zomer een gezamenlijke analyse te maken met hun partners uit onder meer jeugdgezondheid en jeugdhulp. Het is dus goed om te kijken naar wat er nu mogelijk is, maar ook belangrijk om na de zomer te komen tot een samenhangend pakket van activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van kinderen en jongeren.'

Bron: DUO