Meer suïcides onder jongvolwassenen

Het aantal jongeren tot 30 jaar dat door zelfdoding om het leven is gekomen, lag in 2021 circa 15 procent hoger dan in voorgaande jaren. Vooral tijdens de lockdowns was een hoger aantal zelfdodingen te zien. Dat blijkt uit cijfers van de Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie.

In voorgaande jaren overleden per maand gemiddeld twintig Nederlanders tot 30 jaar door zelfdoding. In januari, februari en december van 2021 lag dat aantal boven de dertig. In deze maanden was er in Nederland sprake van een harde of gedeeltelijke lockdown. De toename in het aantal zelfdodingen is vooral te zien bij mannen tussen 20 en 30 jaar.

De Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie werd in maart 2020 opgericht vanwege zorgen over mogelijke toename in zelfdodingen tijdens de coronacrisis. Sinds haar oprichting analyseert de commissie maandelijks de meest recente suïcidecijfers.

Volgens Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut benadrukken de cijfers het belang om oog te hebben voor het mentaal welbevinden van jongeren. 'Het is vreselijk dat jongeren op jonge leeftijd een eind aan hun leven maken. Het is van groot belang dat jongeren hun zorgen en problemen kunnen bespreken met ouders, vrienden of leerkrachten. Dit geldt ook voor gedachten over zelfdoding. Door de lockdowns en schoolsluitingen stond het sociale leven van veel jongeren stil en vielen gesprekspartners weg. Juist in de vormende fase waarin zij zich bevinden, hebben jongeren dit sociale contact hard nodig zodat zij hun zorgen kunnen bespreken. We leren zo als samenleving een dure les. Dat maakt de vraag wat we kinderen en jongeren willen meegeven en hoe we daar consistent naar handelen nog urgenter.'

Bron: Commissie Actuele Nederlandse Suïcideregistratie

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt en kan anoniem via de chat op de site 113.nl of telefonisch via 113 of 0800 - 0113.

Meer informatie

Bericht NOS

Lees ook