Meer kinderen seksueel uitgebuit in eigen omgeving

Het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) van Fier kreeg in 2020 via Chat met Fier 143 meldingen van minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting. Van hen was een op de vijf jonger dan 16 jaar. Bij een op de zeven waren eigen ouders of stiefouders bij de uitbuiting betrokken, een stijging vergeleken met 2019.

Het CKM concludeert dat de seksuele uitbuiting van minderjarigen tijdens de coronapandemie onverminderd doorging. Voor 65 procent van de minderjarige melders was het de eerste keer dat ze erover praatten. Als ouders de dader waren, duurde de uitbuiting in meer dan de helft van de gevallen langer dan twee jaar. 

Blinde vlek

Het CKM noemt de seksuele uitbuiting door eigen ouders een blinde vlek in de aanpak van mensenhandel. Daarom roept het de staatssecretaris op te onderzoeken hoe deze ernstige vorm van criminaliteit meer aandacht kan krijgen in zorg en opsporing. 'Seksuele uitbuiting van jonge kinderen in hun eigen omgeving is voor velen moeilijk voor te stellen,' zegt Josine Holdorp van het Nederlands Jeugdinstituut. 'Het gebeurt in omstandigheden waarin volwassenen hun machtsrelatie misbruiken en waarin vaak een veelheid aan problemen speelt.' 

Basisvoorzieningen

De preventie en bestrijding van seksuele uitbuiting moet volgens Holdorp dicht bij huis gebeuren. 'Het is belangrijk te investeren in sterke basisvoorzieningen. Tijdens de lockdown viel het laagdrempelige contact met professionals en vrijwilligers op school, in de kinderopvang of de sportclub weg. Juist zij kunnen een signalerende functie vervullen en actief contact zoeken met gezinnen bij zorgen over de veiligheid van het kind.'

Bron: Centrum Kinderhandel Mensenhandel