Meer aandacht voor eenzaamheid onder jongeren

Het Actieprogramma Eén tegen eenzaamheid gaat zich ook richten op eenzame jongeren. Dat schrijft minister Hugo de Jonge van VWS in een brief aan de Tweede Kamer.

Het oorspronkelijke doel van Eén tegen eenzaamheid was het doorbreken van eenzaamheid onder ouderen. Er is een publiekscampagne opgezet om mensen aan te moedigen contact te leggen met eenzame mensen. Door de coronapandemie is eenzaamheid toegenomen en zichtbaarder geworden, signaleert De Jonge, ook onder jongeren en studenten. Daarom verbreedt hij het programma met het thema jongeren en eenzaamheid.

De stichting Join us, die eenzaamheid onder jongeren wil doorbreken, kreeg al steun van het ministerie van VWS. Die steun wordt in 2021 voortgezet. Verder gaan de adviseurs van het programma gemeenten helpen bij het verbreden van hun aanpak. In het werkplan van het programma komt informatie over het aanpakken van eenzaamheid onder jongeren. In de loop van het jaar werkt De Jonge de voortzetting van de aanpak voor de langere termijn uit.

Bron: Ministerie van VWS