Meer aandacht in jeugdhulp nodig voor mensenhandel

Het zicht op minderjarige slachtoffers van mensenhandel is nog steeds onvoldoende. Dat bleek eerder uit de slachtoffermonitor van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en wordt nu opnieuw bevestigd in een onderzoek van CoMensha, Jeugdzorg Nederland, het Landelijk Kenniscentrum LVB, het Nederlands Jeugdinstituut en Tilburg University.

Het verschil tussen het aantal geschatte en werkelijk gerapporteerde slachtoffers is groot. Daardoor krijgt deze groep waarschijnlijk niet de hulp die ze nodig heeft. Jeugdhulpprofessionals moeten zich daarom beter bewust zijn van de rol die zij kunnen spelen in het signaleren en voorkomen van mensenhandel. Daarnaast kan de samenwerking tussen jeugdhulporganisaties en andere partijen beter.

Het is belangrijk dat professionals zich realiseren dat jongeren in de jeugdhulpverlening extra kwetsbaar zijn voor mensenhandel en dat zij daarom een belangrijke rol hebben in het signaleren van slachtoffers. Ze moeten daarom meer inzicht krijgen in de problematiek. Nu wordt er te vaak onterecht van uitgegaan dat mensenhandel alleen gaat over seksuele uitbuiting, terwijl ook criminele en andere vormen van uitbuiting voorkomen onder jongeren. Bovendien wordt bij slachtoffers vaak alleen aan meisjes gedacht, terwijl ook jongens slachtoffer zijn van uitbuiting.

Aanbevelingen

In het onderzoek staat een aantal aanbevelingen. Zo is training en kennisontwikkeling belangrijk, gericht op zowel de inhoud als de competenties die bijvoorbeeld nodig zijn bij het voeren van gesprekken over thema's die als lastig ervaren worden of waarop een taboe heerst.

Verder moet het onderwerp mensenhandel een structurele plek krijgen binnen jeugdhulporganisaties. Een aan te wijzen interne aandachtfunctionaris kan een belangrijke rol vervullen als aanspreekpunt, expert en contactpersoon voor externe partijen. Daarnaast moet er beter worden samengewerkt met de politie, gemeenten en andere partijen. Belangrijke schakel hierin is de regionale zorgcoördinator mensenhandel.

Onderzoek

Dat slachtoffers van mensenhandel slecht in beeld zijn, bleek eerder al uit de Slachtoffermonitor mensenhandel van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. De betrokken organisaties maken zich hier al langer zorgen over. Dat was in 2018 aanleiding om onderzoek te doen naar de signalering van mensenhandel in de jeugdhulpverlening, en naar de aard en omvang van de mensenhandelproblematiek onder cliënten van de jeugdhulpverlening. Het onderzoek bestond uit een praktijkstudie bij de jeugdzorginstellingen Bijzonder Jeugdwerk, entrea lindenhout, Enver en Koraal de La Salle, en uit een landelijke enquête onder 150 professionals van 72 jeugdhulpinstellingen.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)