‘Maak leefomgeving mentaal gezond’

Maak de leefomgeving van de Nederlandse bevolking mentaal gezond en zet daarvoor maatregelen in die elkaar versterken. Dat zijn enkele aanbevelingen van het Trimbos-instituut, als voorbereiding voor een nationaal preventieakkoord voor mentale gezondheid.

Het Trimbos-instituut voerde een verkennende studie uit naar de onderliggende oorzaken van mentale problemen, als bijdrage aan een preventieakkoord waar de Tweede Kamer om heeft gevraagd. Dat akkoord moet mentale gezondheid stimuleren.

Iedere levensfase brengt haar eigen kwetsbaarheden en beschermende factoren met zich mee, schrijft het instituut. Bij kinderen kunnen ernstige problemen grote gevolgen hebben voor hun mentale gezondheid, ook op latere leeftijd. Dat geldt bijvoorbeeld voor psychische stoornissen of relatieproblemen van hun ouders. Ook de overgang naar volwassenheid is een spannende en onzekere tijd.

Mentale gezondheid draagt bij aan een goede kwaliteit van leven: ouders die goed voor hun kinderen kunnen zorgen; mensen die zich verbonden voelen met elkaar, productief zijn, maatschappelijk participeren en veerkrachtig ouder worden. Ongunstige sociaaleconomische factoren, zoals armoede en slechte huisvesting, tasten de mentale gezondheid van mensen aan. En die slechte mentale gezondheid draagt weer bij aan sociaaleconomische achterstand.

Vicieuze cirkel

De oplossing voor die vicieuze cirkel begint bij de bron, aldus het Trimbos-instituut. Kijk dus niet alleen naar de gezondheidszorg, maar ook naar bijvoorbeeld goede huisvesting, armoedebestrijding en de aanpak van huiselijk geweld. Het is daarbij belangrijk om te komen tot een samenhangende aanpak, op basis van samenwerking tussen verschillende sociale domeinen, op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

Anita Kraak van het Nederlands Jeugdinstituut onderschrijft het belang van de brede blik van het Trimbos-instituut op mentale gezondheid en de nadruk op samenhangend beleid. 'In onze samenleving zie je toenemend de neiging om mentale gezondheid te zien als een individuele aangelegenheid. Het is belangrijk om juist ook aandacht te besteden aan de maatschappelijke factoren die bijdragen aan mentaal welbevinden. Stress en depressieve klachten als gevolg van bijvoorbeeld het ontbreken van bestaanszekerheid lossen we niet op door alleen de individuele klacht te behandelen. We moeten tegelijkertijd werken aan de onderliggende maatschappelijke oorzaken die bijdragen aan het ontstaan en het in stand houden van die klachten.'

Bron: Trimbos-instituut

Meer informatie

Bericht Trimbos-instituutBlog over opgroeien en mentaal welbevinden

Lees ook