Lockdown vraagt om extra aandacht voor gezinnen

Om de verspreiding van het coronavirus beter onder controle te krijgen, heeft de regering op 14 december besloten tot een lockdown van vijf weken. Alle maatregelen zijn gericht op het verminderen van het aantal contacten. Dit betekent onder andere het sluiten van het onderwijs en de kinderopvang. Het NJi wijst op de ingrijpende gevolgen voor gezinnen.  

De sluiting van onderwijs en kinderopvang is één van de maatregelen die het kabinet neemt om de snelle verspreiding van corona af te remmen. Het Nederlands Jeugdinstituut heeft er begrip voor dat er strengere maatregelen genomen moeten worden. We maken ons zorgen over de gevolgen ervan voor gezinnen. Uit onderzoek naar de lockdown van afgelopen voorjaar blijkt dat de spanningen in gezinnen vaak toenamen. Ook is duidelijk dat online onderwijs niet voor iedereen goed uitpakt en kansenongelijkheid en eenzaamheid kan vergroten.

De maatregelen zijn drastisch. Gelukkig kan de jeugdhulp aan kinderen, jongeren en hun gezinnen wel gewoon doorgaan. In het onderwijs zijn er uitzonderingen voor leerlingen in een examenjaar, praktijkgericht onderwijs, voor het afnemen van examens en tentamens en voor kwetsbare kinderen. Kinderen tot 18 jaar mogen buiten sporten. Vanaf 18 jaar mag je met maximaal twee mensen buiten sporten.

Veel gezinnen beschikken over de nodige veerkracht. Desondanks wordt het voor iedereen moeilijker om elkaar te ontmoeten. Daarom is het juist nu belangrijk om oog te houden voor kinderen, jongeren en ouders die door hun omstandigheden moeite hebben om de 'donkere dagen' door te komen.

Hier ligt een verantwoordelijkheid voor ons allemaal: zorg er voor dat alle kinderen en jongeren sociale contacten houden, kunnen blijven leren en iemand hebben om mee te praten.

Bron: Nederlands Jeugdinstituut

Pers

Ben je journalist? Dan kun je:

  • je vraag stellen via pers@nji.nl
  • bellen met 030 - 23 06 349 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)
  • bellen met 06 - 25 66 07 57 (maandag tot en met donderdag tussen 8.30 en 17.00 uur)