Langdurige aandacht nodig voor kwetsbare wijken

Geef een miljoen Nederlanders perspectief door langdurig in hun kwetsbare wijken te investeren. Die oproep doen vijftien burgemeesters die in zestien kwetsbare gebieden de groeiende kansenongelijkheid willen tegengaan.

De burgemeesters roepen de Tweede Kamer en het nieuwe kabinet op om zo snel mogelijk een meerjarig herstel- en perspectiefprogramma voor leefbaarheid en veiligheid te starten. Daarmee willen ze voorkomen dat kwetsbare gebieden verder achterop raken bij de rest van het land. Ze hebben daarvoor jaarlijks 500 miljoen euro nodig en nemen het Nationaal Programma Rotterdam Zuid als voorbeeld.

Samenwerken

Marloes Driedonks van het Nederlands Jeugdinstituut noemt de oproep om kansenongelijkheid een halt toe te roepen belangrijk. Ze stelt dat voor een duurzaam resultaat alleen geld niet de oplossing is. 'Voor het versterken van kwetsbare wijken is een lokale, doelgerichte en samenhangende aanpak vanuit alle leefdomeinen nodig. Gemeenten, onderwijs, woningbouwcoöperaties, arbeidstoeleiding, jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, jongerenwerk en andere wijkpartners horen daarvoor voorbij de grenzen van hun eigen organisatie te kijken en nauw te gaan samenwerken. En niet alleen aandacht te besteden aan risicofactoren, maar ook aan de kracht van de wijkgemeenschap en eigen initiatieven voor versterking van de sociale samenhang.'

Jongens en jonge mannen

De oproep van de burgemeesters kwam tegelijk met de uitkomsten van SCP-onderzoek naar jongens en jonge mannen in kwetsbare wijken, uitgevoerd door het. Zij lopen meer risico op een lager opleidingsniveau, ongediplomeerd schoolverlaten en crimineel gedrag. Dat komt volgens het SCP vooral door stigmatisering, socialisatie en ontoereikende sociale controle. Daarvoor is aanhoudende beleidsmatige aandacht nodig, stellen de onderzoekers.

Bron: Gemeente Amsterdam; Nederlands Jeugdinstituut; Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)