'Kwetsbaar kind krijgt niet de nodige zorg'

Door een gebrek aan samenhang in de jeugdzorg krijgen te veel kwetsbare kinderen niet de hulp die ze nodig hebben. Dat schrijft de Kinderombudsman in een brief aan de minister van VWS.

Vier jaar na de transitie krijgen te veel kinderen en gezinnen niet de juiste zorg en ondersteuning, zeker als ze problemen hebben op meerdere gebieden, aldus de Kinderombudsman. De samenwerking tussen organisaties verloopt moeizaam en vaak is niet duidelijk welke organisatie eindverantwoordelijk is voor de zorg.

De Kinderombudsman kreeg de afgelopen tijd veel signalen van kinderen, jongeren en ouders over toenemende problemen in de jeugdhulp, de jeugdbescherming, de jeugd-ggz en het passend onderwijs. Ook van jeugdhulpaanbieders, gecertificeerde instellingen en gemeenten komen signalen: ze kampen met financiële problemen, wachtlijsten lopen op en personeel raakt overbelast.

Om de problemen op te lossen is een overkoepelende, integrale pedagogische visie nodig, schrijft Ombudsvrouw Margrite Kalverboer. Het Nederlands Jeugdinstituut onderschrijft de noodzaak van samenhang, zegt directievoorzitter Ans van de Maat. 'Woonomgeving, financiën, school, werk, vrijetijdsbesteding en media maken allemaal deel uit van het dagelijks leven. Zeker bij deze kwetsbare kinderen kun je problemen niet los zien van die context. Daarom is er een integrale aanpak nodig.'

Bron: De Kinderombudsman; Nederlands Jeugdinstituut