Kwart kinderen is chronisch ziek

In Nederland heeft ruim een kwart van de kinderen en jongeren tot en met 25 jaar een chronische aandoening. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut.

De kinderen en jongeren hebben lichamelijke aandoeningen zoals astma, eczeem, taaislijmziekte, terugkerende buikpijn en diabetes, maar ook psychische aandoeningen zoals ADHD of depressie. Astma is de meest voorkomende aandoening, gevolgd door angst- en stemmingsstoornissen, ADHD en buikpijn.

De impact van een chronische aandoening wordt groter naarmate kinderen ouder worden. Dit zien de onderzoekers bij jongeren vanaf 13 jaar. In vergelijking met gezonde leeftijdsgenoten hebben zij een lager gevoel van eigenwaarde, zijn ze vaker gepest en zien ze hun vrienden minder vaak. Als mogelijke verklaring geven de onderzoekers dat jongeren in de puberteit meer bezig zijn met wie zij zijn. Verschillen in hoe je leven eruit ziet kunnen dan zwaarder gaan wegen.

Een van de aanbevelingen uit het onderzoek is het aanstellen van 'levenscoördinatoren' die kinderen, jongeren en ouders de weg kunnen wijzen naar hulp. In de huidige situatie is die kennis verspreid over onder andere zorgcoördinatoren op school, huisartsen en sociale wijkteams.

Bron: Verwey-Jonker Instituut